26. október 2021    /    2 minút

Ako zrýchliť wordpress a zlepšiť pozície za 5 minút?

Rýchlosť stránky patrí nielen medzi SEO faktory, ale výrazne vplýva aj na užívateľov. Je to súčasne jeden z najčastejších dôvodov pre  zrušenie nákupu. Pre používateľov wordpresu existuje jednoduchý recept na zlepšenie rýchlosti. Volá sa W3 Total Cache. Pri niektorých našich klientoch bol rozdiel extrémny, načítavanie webu dokázali zrýchliť z 10s na 3s.

W3 Total Cache

Tento wordpress plugin zlepšuje užívateľskú skúsenosť s vašou stránkou zrýchlením odozvy, skrátením načítavania stránky a tiež s podporou CDN. Tento plugin patrí medzi najkomplexnejšie a najjednoduchšie riešenia dostupné pre wordpress.

Inštalácia

Je štandardná ako pri iných pluginoch. V nastaveniach kliknete na "plugins" "add new" a kliknete na "Install Now". Po nainštalovaní sa v zozname pluginov  "Plugins" "Installed Plugins"  objaví "W3 Total Cache", ktorý aktivujete kliknutím na "Activate". Po úspešnej aktivácií sa zobrazí položka v menu "Performance", kde nájdete možnosti s konfiguráciou.

Nastavenie

W3 Total Cache podporuje široké možnosti nastavovania, ktoré môžu vyžadovať hlbšie vedomosti alebo drobné úpravy témy. Preto si ukážeme iba základné, ktoré budú vyhovovať väčšine webov.

Page Cache

Zapnutie page cache spôsobí ukladanie stránok na disk, čo zrýchli ich zaslanie pri opätovnom otvorení stránky. Bez zapnutia tejto voľby wordpress vždy vygeneruje novú html stránku, o ktorú užívateľ požiadal. Takéto správanie je časovo náročné a nie je nevyhnutné, ak sa stránka nezmenila.  Preto je veľmi efektívne tieto vygenerované stránky uložiť a pri opakovanej požiadavke ich znova poslať.

Minimalizácia súborov

Voľba minify zabezpečuje odstránenie prebytočných znakov. Bežne sa v súboroch  CSS, JS a HTML nachádzajú medzery, komentáre a formátovacie znaky, aby sa dané súbory dali programátorom ľahšie čítať a upravovať. Tieto nadbytočné znaky nie sú potrebné pre prehliadač a zbytočne zväčšujú veľkosť súborov pri ich sťahovaní zo servera.  Súčasne táto voľba spája súbory, čím zníži počet požiadaviek na servery, ktoré tiež negatívne pôsobia na rýchlosť. 

Browser Cache

Informuje prehliadač, aby súbory opätovne nesťahoval, ale použil tie, ktoré už raz stiahol. Takýmto jednoduchým spôsobom ušetríte čas, ktorý by ste inak stratili pri viacnásobnom sťahovaní súborov.

Riešenie problémov

Niekedy nastávajú problémy pri automatickej optimalizácii dĺžky názvu súborov. V tomto prípade stačí iba aktivovať voľbu Disable minify automatic file name length test.