Hrozí zákaz pre Google a Facebook? Alebo miliónové pokuty pre Slovensko?

Hrozí zákaz pre Google a Facebook? Alebo miliónové pokuty pre Slovensko?

Zákon o hazardných hrách platí od roku 2005 a prešiel viacerými novelami. Obsahuje dve ustanovenia, pre ktoré by mohol byť zablokovaný aj Google či Facebook. Zároveň nie je vylúčené, že Slovensko práve pre túto legislatívu dostane na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora niekoľko miliónovú pokutu.

Prečo hovoríme o zákaze?

Zákon hovorí, že propagovaním hazardnej hry je akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazardnej hre, vrátane jej prevádzkovania prostredníctvom internetu, ktorej sa môže hráč zúčastniť zaplatením vkladu alebo uskutočnením stávky. Rozumie sa ním tiež akákoľvek forma informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry, o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru s cieľom uplatniť ju na trhu. 

Pod pojmom “akákoľvek forma informovania” sa pritom podľa vyjadrenia finančnej správy rozumie aj zverejnenie linku alebo názvu spoločnosti. 

Google aj Facebook napríklad propagujú spoločnosť Unibet, ktorá je od konca decembra zakázaná:  príkaz súdu 6Ntn/47/2017


Aká pokuta hrozí Slovensku ?

Podľa zákona o hazardných hrách možno licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie udeliť len národnej lotériovej spoločnosti, ktorou je Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. (viac § 28 a §29 zákona č. 171/2005 Z. z.). 

Európsky súd však rozhodol, že článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únii bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza režim koncesií a povolení na organizovanie online hazardných hier, pokiaľ obsahuje diskriminačné pravidlá voči prevádzkovateľom usadeným v iných členských štátoch.  

Viac o spore Unibet a Maďarska v rozhodnutí:  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/16


Čo z toho vyplýva?

Zákon o hazardných hrách má chrániť slovenských občanov a regulovať hazardné hry. Cieľ je správny, avšak jeho aktuálna verzia je z nášho pohľadu nedostatočná a mala by sa upraviť. V opačnom prípade a pri striktnom dodržiavaní aktuálnej legislatívy by totiž nemali byť zakázané len stránky firmy Unibet, ale napríklad aj web českého ministerstva financií, ktorý odkazuje na stránku sazka.cz. Tej totiž na Slovensku licencia chýba. 

Podrobnejšie sa o tejto problematike dočítate v článku: Hrozí zákaz či pokuty aj veľkým internetovým hráčom?

blog comments powered by Disqus

Povedali o nás

Spokojní klienti sú naša najlepšia referencia
Analytics qualified individual
Adwords qualified individual
IMA