26. október 2021    /    4 minút

Optimalizácia AdWords kampaní: Negatívne kľúčové slová

Ak chcete ušetriť vaše alebo klientove peniaze, často sa dostanete pred otázku: "Aké negatívne kľúčové slová mám použiť?". Ešte dôležitejšia je v prípade, ak sa stretnete s veľmi všeobecnými výrazmi. Napríklad, ak klient žiada inzerovať na výraz "náhradné diely", tak ten bude spúšťať vašu reklamu pre "náhradné diely skoda", "nahradne diely do kosaciek", ... . V tejto situácii prichádza na rad pokročilá optimalizácia PPC reklám, ktorá dokáže ušetriť niekedy značné prostriedky vynaložené na reklamu.

Získanie vyhľadávaných výrazov

Nakoľko vytvárame novú kampaň, nemáme vyhľadávacie výrazy, ktoré boli použité na zobrazenie našej reklamy. Ak optimalizujete už existujúce kampane, stiahnite si všetky výrazy, ktoré boli použité na zobrazenie vašej reklamy. Vyhľadávacie dopyty nájdete v adwords  -> "Kľúčové slová"-> "Vyhľadávacie dopyty". Na získanie ostatných vyhľadávacích dopytov  použijeme keywordtool.io. Pre vyhľadávanie použijeme nasledovné výrazy: "nahradne diely z", "nahradne diely na", "nahradne diely", "pouzite diely pre", "nahradne diely auto", "nahradne diely motor", "nahradne diely do", "nahradne diely do auto", "nahradne diely do auta". Cez toto vyhľadávanie bolo získaných viac ako 1300 výrazov, ktoré potrebujeme zatriediť.

Vytvorenie prehľadu o hľadanosti

Prehľad o hľadanosti umožňuje vybrať kľúčové slová, ktoré sú viac vyhľadávané a oplatí sa ich pridať ako presnú zhodu. Na toto použijeme nástroj Plánovač kľúčových slov. V sekcií "Získanie údajov o objeme vyhľadávania a trendoch" nahráme súbor s vyhľadávacími dopytmi. Následne sa nám zobrazí prehľad o hľadanosti, ktorý vy-exportujeme pre ďalšie spracovanie.

Roztriedenie kľúčových slov

Na spracovanie a kategorizáciu dát použijeme OpenRefine, ktorý je mocným nástrojom na čistenie, triedenie a úpravu dát. Open Refine bol pôvodne vyvíjaný spoločnosťou google pod menom Google Refine, od roku 2012 už nie je aktívne podporovaný spoločnosťou google. Tento projekt je voľne dostupný pre operačné systémy Windows, Linux, Mac.

Vytvorenie projektu

Zoznam kľúčových slov vyexportovaný z google adwords naimportujeme v OpenRefine cez "Create Project" -> "This Computer" -> "Choose FIile". a dáme pokračovať cez tlačítko "Next »".

 Následne sa otvorí importovací dialóg, kde sa nastavujú parametre pre importovanie dát. V okne sa zobrazuje iba prvých niekoľko riadkov ako ukážka volieb, ktoré nastavíte. Teraz je potrebné nastaviť kódovanie textu na UTF-16 a ignorovať prvých 5 riadkov, ktoré neobsahujú kľúčové slová. Teraz dáme dáta importovať. 

 Po naimportovaní je potrebné odstrániť nepotrebné stĺpce. Odstránenie stĺpca je dostupné cez kliknutie na stĺpec "Edit column"  "Remove this column". Po odstránení všetkých nepotrebných stĺpcov nám ostali "Keyword", "Avg. Monthl...", "Competition", "Suggested bid".

Kategorizácia kľúčových slov

Pri kategorizácií delíme kľúčové slová na dve skupiny - vylučujúce a vhodné pre vyhľadávanie. Túto kategorizáciu robíme  tak, že vylučujúce slová označujeme hviezdou a vhodné pre vyhľadávanie vlajkou. Pre sprehľadnenie si nastavíme filter tak, aby sa nám zobrazovali iba slová, ktoré neboli ešte označené. 

 Triedenie si môžeme uľahčiť cez filtrovanie slov. Pri niektorých slovách vieme rýchlo a jednoznačne určiť, či patria medzi tie, ktoré potrebujeme dať ako vylučujúce alebo vyhľadávané. Ak sa napríklad vo vyhľadávanom výraze nachádza slovo "práčka", určite každý výraz s daným slovom je vylučujúci.

 Teraz je potrebné zadeliť zvyšné kľúčové slová. V ideálnom prípade na konci zostanú dve skupiny - vylučujúce a vzťahujúce sa na naše produkty. Niekedy sa stáva, že nie je možné jednoznačne určiť, do ktorej skupiny dané slovo patrí. V takomto prípade je vhodné sa spýtať majiteľa, alebo ho otestovať ako kľúčové slovo.

Exportovanie kľúčových slov

Export zaradených kľúčových slov rozdelíme do troch kategórií:

Vylučujúce slová

sú slová, ktoré sa nemôžu nachádzať v žiadnom vyhľadávanom výraze. V našom prípade sú to slová ako "práčka", "iphon", "ipad", "telefón", ... . Tieto slova získame tak, že si vyberieme iba vylučujúce frázy. V našom prípade to dosiahneme cez "ALL" -> "Facet" -> "Facet by stars" . Slová, ktoré sa nám zobrazia vo filtri, následne naimportujeme do spredcheetu. Najskôr odstránime číslice, ktoré zobrazujú výskyt a ponecháme iba slová, ktoré nemajú žiadnu spojitosť s náhradnými dielami do auta. Slová, ktoré nám ostali zmeníme na frázovú zhodu cez vzorec "=CONCATENATE(CHAR(34),A1,CHAR(34))"

 

Vylučujúce frázy

Do tejto skupiny patria všetky výrazy, ktoré sme označili hviezdičkou. Je možné odstrániť  frázy, ktoré v sebe obsahujú slová zo skupiny "vylučujúce slová". Takáto opitmalizácia nie je nevyhnutná a je iba na skrátenie zoznamu vylučujúcich slov. Tieto frázy upravíme na presnú zhodu cez vzorec =CONCATENATE("[",A1,"]"

Vyhľadávané výrazy

Tieto výrazy si vyfiltrujeme na základe vlajky, ktorou sme si ich označili. Slová vyexportujeme do tabuľkového editora a upravíme na frázovú zhodu cez vzorec  "=CONCATENATE(CHAR(34),A1,CHAR(34))".  

Záver

Po takejto analýze budete mať zozbierané dostatočné množstvo kľúčových slov. Takáto optimalizácia na začiatku je zdĺhavejšia, ale efektívna. Výhody použitia tohto spôsobu šetria náklady za irelevantné kliky.