Content marketing

Content Marketing

Užívatelia sa čím ďalej tým viac stávajú odolní voči reklamám, ktoré na nich útočia z každej strany. Content marketing je stratégia, pri ktorej vytvárate pre užívateľov hodnotný materiál. Takýto užívatelia sa ku Vám radi vracajú a šíria Vaše dobré meno.

Náš Content Marketing proces

Dobrý content je dnes palivom pre každú úspešnú marketingovú kampaň.

Vytvorenie čo najpresnejšieho obrazu o cieľovej skupine je kriticky dôležité pre úspech.

V prvom štádiu si vytvoríme jasný obraz o cieľovej skupine, ktorú chcete osloviť. Tento obraz vykresľuje detailný profil klienta, slúži ako reflektor na osvetlenie našej cesty za klientom.

Každý obsah by mal byť tvorený s ohľadom na jeho účel.

Pri vytváraní obsahu berieme v úvahu rôzne štádia klienta a podľa nich vytvárame obsah, ktorý ho priláka. Nakoľko je rozdiel či chceme užívateľa zaujať, presvedčiť ho aby sa o Vás začal zaujímať alebo ho zmeniť na zákazníka.

Vyhodnotenie pomáha vyhodnotiť hypotézy a upraviť stratégiu.

Online prostredie je veľmi dynamické, čo zvyšuje nároky na obsah. Analýza a vyhodnocovanie nás uisťuje v správnosti našej stratégie a vytvára nové nápady na vylepšenia.

Prečo náš obsah láka?

Niekoľko z mála dôvodov, prečo má náš obsah úspech.

Máme skúsených copywriterov

Naši copywritery majú skúsenosti v písaní profesionálnych textov, ktoré vedia zaujať.

Sledujeme čo je IN

Sledujeme oblasti, pre ktoré vytvárame obsah a rýchlo reagujeme na najnovšie trendy trhu.

Tvoríme obsah s ohľadom na účel

Vždy pri vytváraní obsahu berieme na vedomie cieľovú skupinu a účel, ktorý ma obsah plniť.

Máte záujem

o službu?

Radi Vám pomôžeme s Vašou Content Marketingovou stratégiou.

Podobné služby