Sieť predajní Admar

S čím sme klientovi pomohli?

Tvorba e-shopu, zefektívnenie spracovania objednávok, zvýšenie rýchlosti stránky,

Admar (admar, sk)

O klientovi

Admar - značka pôsobiaca na trhu už 20 rokov

Prevádzkujú prosperujúcu sieť luxusných módnych predajní v cenovo dostupnom segmente.

Problém

Systém, na ktorom klient prevádzkoval e-shop, bol pomalý a neumožnoval mu plnohodnotne využívať marketingové nástroje.
Potreboval systém, ktorý by mu zjednodušil správu a nemusel kvôli každej zmene kontaktovať dodávateľa, aby podporoval zľavy a bolo ho možné prepojiť na skladový a ekonomický software.

Riešenie

Po úvodnej analýze sme pripravili návrh riešenia. Riešenie osahovalo prenesenie jeho aktuálneho dizajnu na našu platformu, doprogramovanie prepojenia na informačný systém a niekoľko menších úprav. Rozsiahlejšie úpravy systému neboli potrebné, nakoľko v základnej verzií poskytoval požadovanú funkcionalitu.

Hlavnou požiadavkou bolo zrýchlenie stránky, ktorá sa na hlavnej stránke znížila z viac ako 4s na cca 560 ms.

Ďalšie referencie

Všetky referencie