Internetový obchod Benat

S čím sme klientovi pomohli?

Programovanie e-shopu s pripojením na informačný systém

Benat Centrum (benat-centrum, sk)

O klientovi

Predajca stavebného materiálu

Má 9 prevádzok zameraných na predaj stavebného materiálu, strešné centrum a pílu

Zadanie

Vytvorenie predajného B2B systému, ktorý bude prepojený s vnútorným informačným systémom.
Súčasne vytvoriť stránku, ktorá bude prezentovať firmu a poskytovať možnosť publikovania najnovších letákov a propagovať služby.

Riešenie

V prvotnej fáze riešenia sme zvažovali vytvorenie prezentačného webu a e-shop systému. Nakoniec sme vytorili stránku, ktorá umožnovala odprezentovať služby, pridávať letáky aj objednávku pre B2B klientov.
Systém automaticky importuje nové produkty, klientov a cenníky a pravidelne ich aktualizuje. Súčasne sme upravili modul pre počítanie ceny dopravy tak, aby umožnoval počítať cenu na základe interných pravidiel a maximalizoval využitie dostupných vozidiel.

 

Ďalšie referencie

Všetky referencie