Internetový obchod najkoberce.sk a nej-koberce.sk

S čím sme klientovi pomohli?

Tvorba e-shopu, automatizácia importov a zjednodušenie procesov

Najkoberce (najkoberce, sk)

O klientovi

Poskytuje najväčší výber kobercov na Slovensku

Zadanie

Vytvoriť systém, ktorý uľahčí vytváranie produktov, správu objednávok

aj prípravu balíkov.
Súčasne sa stránka musí zrýchliť oproti pôvodnému módu.

Riešenie

Po konzultácii s klientom sme vytvorili systém, ktorý zjednodušil správu približne 70 000 produktov, ale aj uľahčil výber a celkový nákup v e-shope.
Systém podporuje zmenu zobrazenia produktov a kategórií na základe druhu produktu. Aby zobrazil relevantné údaje potrebné iba pre danú skupinu produktov.
Zautomatizovali sme vytvárania produktov od dodávateľov, ktorí nedisponovali feedmi pre importy produktov. Zautomatizovali sme tiež cenovú politiku, ktorá zohľadňovala rôzne úrovne marží na jednotlivé kategórie produktov.

Pridali sme podporu platby kartou, zautomatizovali párovanie platieb s objednávkami, zapracovali sme podporu viacerých jazykov, ako aj jednotné rozhranie pre správu viacerých domén.

Pre účtovnú firmu sme dopracovali export faktúr, ktoré sa automaticky doručia na začiatku mesiaca.

Ďalšie referencie

Všetky referencie