Prezentačný web somi.sk

S čím sme klientovi pomohli?

Vytvorenie prezentačného webu

Somi (somi, sk)

O klientovi

Somi Systems a.s.

Spoločnosť sa zaoberá bezpečnosťou v oblasti IT, systémovou integráciou, vývojom software a s tým súvisiacimi službami

Zadanie

Keďže sa firma Somi Systéms a.s. venuje bezpečnosti, potrebovali vytvoriť web, ktorý by odolal automatizovaným útokom, poskytoval modernú funkcionalitu a flexibilitu. Súčasne bolo potrebné zapracovať dodaný grafiký návrh.

Riešenie

Vytvorili sme stránku postavenú na systéme Django CMS, ktorá umožnuje klientovi spravovať obsah a poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti. Súčasne sme platformu rozšírili o ďalšie moduly potrebné na zjednodušenie správy obsahu.

Ďalšie referencie

Všetky referencie