sluzba_detail_header

SEO – Optimalizácie pre vyhľadávače

Poskytujeme komplexné služby optimalizácie stránok pre vyhľadávače. Ponúkame konzultácie, analýzu webových stránok ako aj vytváranie spätných odkazov a kvalitného obsahu.

Náš SEO proces

Postupne Vám privedieme nových zákazníkov a zlepšíme Vašu viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Presné a podrobné informácie sú neoddeliteľnou súčasťou správnych rozhodnutí.

Seo analýza webu

Podrobnou analýzou webu odhalíme všetky chyby, ktoré negatívne vplývajú na umiestnenie stránky.

Nazrieme do kariet konkurencií

Odhalíme dôvody umiestnenia konkurencie. Tieto informácie nám následne pomôžu zabezpečiť popredné umiestnenie.

Analyzujeme kľúčové slová

Zistíme aké slová a frázy používajú užívatelia pri hľadaní, kedy sa oplatí zamerať sa na dané slová a koľko ľudí ich hľadá.

Spoznanie zákazníka

Zistíme akým jazykom zákazníci hovoria a ako sa správajú, čo pomáha k vytvoreniu komplexného obrazu o zákazníkoch.

Kvalitná stratégia je základom úspešného cieľa.

On-site Stratégia

Navrhneme zmeny, ktoré odstránia chyby na stránke, čím dosiahneme popredné umiestnenie stránky.

Content Stratégia

Vytvoríme obrazy cieľových skupín, tiež známe ako presony. Následne navrhneme druh obsahu, ktorým potencionálnych klientov cielene oslovíme.

Off-site Stratégia

Na základe analýz kľúčových slov a konkurencie vytvoríme postup, ktorým sa dostaneme na popredné miesta na webe.

Postup hodnotenia našich výsledkov

Stanovíme krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré budú vopred kontrolovať náš postup.

Kvalitne optimalizovaný web je základným kameňom pre popredné umiestnenie vo vyhľadávači.

Úprava obsahu

Niektoré drobné úpravy textov vedia komplexne zvýšiť hodnotu obsahu v očiach vyhľadávačov.

Zoptimalizovanie webu

Časti webu musia byť ľahko dostupné pre vyhľadávače.

Presne zacielený obsah je ako jedlo s príťažlivou vôňou, neprehliadnuteľné a neodolateľné pre gurmánov.

Vytvorenie relatívneho obsahu

Vytvárame obsah, ktorý prináša užívateľom hodnotu a tým si získava a vytvára ich  dôveru.

Využitie príležitosti na publikovanie

Je mnoho miest, kde môžeme obsah zvýrazniť a prilákať značné množstvo klientov. My tieto príležitosti aktívne vyhľadávame a využívame.

Analýza priebehu je ako GPS, ktoré hovorí kde sa nachádzame.

Vytváranie mesačných správ o priebebu kampane

Mesačné správy podávajú informácie o aktuálnom umiestnení vo vyhľadávačoch.

Úprava stratégie

Je potrebné reagovať na meniace sa prostredie a preto sa aj stratégia v priebehu kampane vylepšuje, spresňuje a inovuje.

Prečo naše techniky fungujú?

Zakladáme si na dlhodobom účinku našich techník a je niekoľko dôvodov prečo fungujú dlhodobo.

Nikdy nepoužívame zakázané black hat techniky

Niekto preferuje rýchle víťazstvá, ktoré sú neskôr penalizované. My ideme cestou, ktorá poskytuje dlhodobé výsledky bez penalizácie a straty cenných pozícii.

Stále sledujeme zmeny v hodnotení

Algoritmy vyhľadávačov sa neustále menia. Našou prioritou je kvalitné vzdelávanie, aby sme vedeli poskytnúť tie najlepšie inovatívne postupy.

Vytvárame kvalitný obsah

Pre krátkodobe aj dlhodobé ciele je nevyhnutné vytvárať pútavý kvalitný obsah. Naši copywritery patria medzi špičkových kvalifikovaných odborníkov vo svojom odbore a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu.

Máte záujem

o službu SEO?

Mate záujem zviditeľniť Vaše podnikanie na internete?

Podobné služby