26. október 2021    /    2 minút

6 dôvodov opustenia košíka. Dochádza k nim aj u vás?

Na zvýšenie obratu nie je vždy potrebné investovať do marketingu. Často sa stačí zamerať na týchto 6 problémov, ktoré ničia aj vaše obraty. Nepatrná zmena rýchlosti stránky spôsobila významný rozdiel v počte objednávok.

Najčastejšie dôvody odchodu

Podľa VWO eCommerce Survey existovalo niekoľko základných dôvodov, prečo užívatelia opustili nákupné košíky. Rozdelené boli nasledovne:

 Zdroj: VWO eCommerce Survey 2014

Dvojnásobne viac objednávok na rýchlejšej variante

Spoločnosť Radware urobila prípadovú štúdiu, ktorá porovnávala vplyv rýchlosti stránky na mieru opustenia košíka. Na základe tejto štúdie bol jasne preukázaný vplyv rýchlosti na mieru odchodov. Pri pokuse boli použité tri verzie stránok:

Výsledky ukázali, že 87-percentnú mieru odchodov malo na svedomí spomalenie prvej stránky pri transakcií o 2 sekundy.

Zdroj: Radware blog

Miera konverzií zariadení

Miera konverzií sa líši aj od druhu zariadenia, ktoré užívateľ využíva na prístup ku stránke. Najnižšiu mieru konverzie majú užívatelia na mobilných telefónoch.  Tento fakt pri niektorých klientoch, ktorým spravujeme reklamy vo vyhľadávačoch, mal za následok ich zefektívnenie.

 Zdroj:  Monetate

Priemerná miera odchodov je 68,53%

Baymard Institute na základe 31 prípadových štúdií zverejnil prehľad miery odchodov z nákupného košíka.  V prehľade nájdete napríklad Listrak, Fireclick, Vibetrace. Zdroj: Baymard Institute